A tagset is a list of part-of-speech tags (POS tags for short), i.e. labels used to indicate the part of speech and sometimes also other grammatical categories (case, tense etc.) of each token in a text corpus.

Danish TaggerXML part-of-speech tagset is available in Danish corpora annotated by the Danish tagger tool CST’s TaggerXML developed by Centre for Language Technology at the University of Copenhagen

An Example of a tag in the CQL concordance search box: [tag=”V_GERUND”] searches all verb in gerund form, e.g. slutten, jobben (note: please make sure that you use straight double quotation marks)

Tagset overview

Tag Part of speech Example
N_DEF_SING substantiv, bestemt, singularis, hyldeblomsten
N_DEF_SING_GEN substantiv, bestemt, singularis, genitiv hyldeblomstens
N_DEF_PLU substantiv, bestemt, pluralis hyldeblomsterne
N_DEF_PLU_GEN substantiv, bestemt, pluralis, genitiv hyldeblomsternes
N_INDEF_SING substantiv, ubestemt hyldeblomst
N_INDEF_SING_GEN substantiv, ubestemt, genitiv hyldeblomsts
N_INDEF_PLU substantiv, ubestemt, pluralis hyldeblomster
N_INDEF_PLU_GEN substantiv, ubestemt, pluralis, genitiv hyldeblomsters
N_SING substantiv, singularis messias
N_SING_GEN substantiv, singularis, genitiv messias’s
N_PLU substantiv, pluralis boligsøgende
N substantiv rub, særdeleshed, zig-zag
V_INF verbum, infinitiv samle
V_PRES verbum, præsens (nutid) samler
V_PAST verbum, præteritum (datid) samlede
V_INF_PAS verbum, infinitiv, passiv samles
V_PRES_PAS verbum, præsens, passiv samles
V_PAST_PAS verbum, præteritum, passiv samledes
V_PARTC_PAST verbum, participium præteritum samlet
V_PARTC_PRES verbum, participium præsens samlende
V_GERUND verbum, gerundium samlen
V_IMP verbum, imperativ saml
EGEN proprium Eddie
EGEN_GEN proprium, genitiv Østrigs
ADJ almindeligt adjektiv økonomiske
ADV adverbium ud, ind, overfor
NAMEX_ADV[1] dato 24.=maj=2005*DATE
NUM kardinal adjektiv to
NUM_ORD ordinal adjektiv 3.
PRON_REC reciprokt pronomen hinanden
PRON_REC_GEN reciprokt pronomen, genitiv hinandens
PRON_DEMO demonstrativ  pronomen den, det, de, denne, dette, disse
PRON_DEMO_GEN demonstrativ pronomen, genitiv dennes, disses
PRON_UBST ubestemt pronomen en, et, noget, man, noget, nogen anden, andet, andre
PRON_UBST_GEN ubestemt pronomen genitiv ens, andres
PRON_POSS possessivt pronomen min, din
PRON_PERS personligt pronomen jeg, det, de, sig
PRON_INTER_REL interrogativt/relativt pronomen hvem, hvad, hvilke
PRON_INTER_REL_GEN interrogativt/relativt pronomen genitiv  hvis
PRÆP præposition i, ad, på
UNIK unik som, der, at
SKONJ sideordnende konjunktion og, men
UKONJ underordnende konjunktion at, fordi, om, mens
INTERJ lydord/udråbsord nå, ak, næh
FORK forkortelse el., dr.
TEGN interpunktionstegn ” , . – ; : ! ? ( )
FORM formler 1986:5, 16V, OX99-11
SYMBOL symboler $, *, §
XX andet fejl mm.
NO_CAT Ord med tvivlsom kategori Sparto, rabundus, adhoc

Source: http://cst.dk/online/pos_tagger/rapport/bilag/tagset.html#_ftnref1