A tagset is a list of part-of-speech tags (POS tags for short), i.e. labels used to indicate the part of speech and sometimes also other grammatical categories (case, tense etc.) of each token in a text corpus.

Slovak part-of-speech tagset of the Slovak National corpus is available in Slovak corpora using the same part-of-speech annotation as in the Slovak National corpus.

An Example of a tag in the CQL concordance search box[tag="S.*s.*"] finds all nouns in singular, e.g. ryba, muž (note: please make sure that you use straight double quotation marks)

Tagset

Substantive

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

S

substantive

slovo, ryba, ústav, muž

2. paradigm

S

substantive

chlap, žena, srdce

A

adjectival

hlavný, vedúci, Mastný, starká, Slaná, vstupné

F

fused

kuli, gazdiná

U

uncomplete

kanoe, kupé

3. gender

m

masculine animate

hrdina, hlavný, Mastný

i

masculine inanimate

strom, rýľ

f

feminine

ulica, pani, vedúca, Slaná, hradská

n

neutrum

mesto, vysvedčenie, dievča, mláďa

4. number

s

singular

slovo, ryba, ústav, muž

p

plural

slová, ryby, ústavy, muži/mužovia

5. case

1

nominative

pán, vedúci, matka, Slaná, more, mláďa

2

genitive

pána, vedúceho, matky, Slanej, mora, mláďaťa

3

dative

pánovi, vedúcemu, matke, Slanej, moru, mláďaťu

4

accusative

pána, vedúceho, matku, Slanú, more, mláďa

5

vocative

pane, mami, Táni, oci

6

locative

pánovi, mame, Slanej, mori, mláďati

7

instrumental

pánom, vedúcim, matkou, Slanou, morom, mláďaťom

Adjective

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

A

adjective

milý, svieži, priateľkin, psí

2. paradigm

A

adjectival

pekný, cudzí, páví

F

mixed

otcov, matkin

U

incomplete

super, nanič, hoden, rád, rada

3. gender congruence

m

masculine animate

láskavý (otec), svieži (muž), matkin (známy)

i

masculine inanimate

láskavý (pohľad), svieži (vietor), matkin (plášť)

f

feminine

prázdna (ulica), dlhá (kampaň), otcova (košeľa)

n

neutrum

čisté (mesto), super (vysvedčenie), biele (mláďa)

4. number congruence

s

singular

láskavý (otec), láskavý (pohľad), otcova (košeľa), super (vysvedčenie), biele (mláďa)

p

plural

láskaví (otcovia), láskavé (pohľady), otcove (košele), super (vysvedčenia), biele (mláďatá)

5. case congruence

1

nominative

vzácny (pán), drahá (mama)

2

genitive

vzácneho (pána), drahej (mamy)

3

dative

vzácnemu (pánovi), drahej (mame)

4

accusative

vzácneho (pána), drahú (mamu)

5

vocative

vzácny (pane), drahá (mami)

6

locative

vzácnom (pánovi), drahej (mame)

7

instrumental

vzácnym (pánom), drahou (mamou)

6. degree

x

positive

vzácny, drahá, otcov, psí, strešný

y

comparative

vzácnejší, drahší, drevenejší (tanečník)

z

superlative

najvzácnejší, najdrahší, najdrevenejší (tanečník)

Pronoun

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

P

pronoun

akýkoľvek, onen, jeho, kadiaľ

2. paradigm

S

substantive

koľkátka, všetučko

A

adjectival

aký, ktorá, inakšie, samý

P

pronominal

ja, ty, my, vy, seba, sebe

F

mixed

on, ona, ono, kto, ten, môj, všetok, čo, žiaden

U

incomplete

koľko, jeho, jej, ich

D

adverbial

ako, kam, kde, kade, vtedy, začo

3. gender or congruence

m

masculine animate

oni, moji, tí, nejakí (známi)

i

musculine inanimate

ony, moje, tie, nejaké (kruhy)

f

feminine

ona, moja, tá, nejaká (priateľka)

n

neutrum

ono, moje, to, nejaké (dieťa)

h

general

ja, ty, my, vy, seba

4. number or congruence

s

singular

ja, ktorý, ten, nikto, nejaký

p

plural

my, ktorí, tí, všetci, nijakí

5. case or congruence

1

nominative

ja, svoj, ktorý, nič, on

2

genitive

mňa, svojho, ktorého, ničoho, neho

3

dative

mne, svojmu, ktorému, ničomu, nemu

4

accusative

mňa, svojho, ktorého, nič, oňho

5

vocative

môj (pane, priateľu), naša (mami)

6

locative

mne, svojom, ktorom, ničom, ňom

7

instrumental

mnou, svojím, ktorým, ničím, ním

6. agglutination

g

agglutinative

preňho, naňho, oň, zaň, doň

Numeral

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

N

numeral

jeden, dva, raz, sto, prvý, dvojmo

2. paradigm

S

substantival

nula, milión, státisíce, raz

A

adjectival

jediný, prvý, dvojitý, mnohonásobný, obojaký

N

numeral

dva, dvaja, oba, obaja, obidva, tri, štyri

F

mixed

jeden, jedna, jedno

U

incomplete

sto, tisíc, päť, šesť, dvanásť, šesťdesiat, dvoje, tisícoro, byľu, veľa, plno, málo, po

D

adverbial

prvýkrát, sedemkrát, dvojmo, neraz, mnohorako

3. gender or congruence

m

masculine animate

jeden (muž), jedni, piati (muži/mužovia)

i

masculine inanimate

jeden (oblúk), jedny (okuliare), dva (stromy)

f

feminine

jedna (láska), jedny (dvere), dve (ženy), piatim (ženám)

n

neutral

jedno (oko), jedny (pľúca), dve (polia), päť (sŕdc), (pracovalo) päť (mužov)

4. number or congruence

s

singular

jeden (muž), druhá (osoba), trojaké (víno)

p

plural

jedny (osoby), druhé (miesta), trojaké (vína)

5. case or congruence

1

nominative

jeden (pán), druhá (osoba), trojaké (víno)

2

genitive

jedného (pána), druhej (osoby), trojakého (vína)

3

dative

jednému (pánovi), druhej (osobe), trojakému

4

accusative

jedného (pána), druhú (osobu), trojaké (víno)

5

vocative

(človeče) jeden!

6

locative

jednom (pánovi), druhej (osobe), trojakom (víne)

7

instrumental

jedným (pánom), druhou (osobou), trojakým (vínom)

Verb

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

V

verb

klásť, čítať, vidieť, činiť

2. verb form

I

infinitive

byť, hriať, volať, viesť, hovoriť

K

indicative

je, hreje, volá, vedie, hovorí

M

imperative

buď!, hrej!, volajte!, veďte!, hovor!

H

transgressive

súc, hrejúc, volajúc, vedúc, hovoriac

L

“l” participle

bol, hrialo, volali, viedla, hovorili

B

future “to be”

budem, budeš, bude, budeme, budete, budú, poletím, povedú

3. finiteness

d

finite

zohrejem, zavolám, povieme

e

non-finite

budem hriať, volala som, bola by hovorila

j

both

aplikovať, počuť

4. number

s

singular

je, hrialo, bude, poviem

p

plural

sú, volali, budeme, hovorili

5. person

a

the first

som, sme, hrejme!, volali sme, budem hovoriť

b

the second

si, ste, hriali ste, volajte!, budeš viesť, hovoril by si

c

the third

je, sú, hrejú, volalo, povedie, hovoria

6. congruence in gender

m

masculine animate

(otec) prišiel, (priatelia) volali

i

masculine inanimate

(strom) rozkvitol, zafúkal (vietor)

f

feminine

(známka) sa prilepila, (dievky) tancovali

n

neutrum

(dielo) vyšlo, (šetrenie) pripísalo (dôležitosť)

h

general

(vy ste) prišli

o

undefined/undefinable

(chlapi, ženy i deti) sa tešili

7. negácia

negation

nebyť, neprichádzať, nepriateliť sa, nebáť sa

+

affirmation

prichádzať, priateliť sa, rásť

Participle

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

G

participle

robiaci, sediaci, naložený, zohriaty

2. type

k

active

pracujúci, visiaci, píšuci, platiaci

t

passive

robený, kosený, obratý, zožatý

3. gender congruence

m

masculine animate

sediaci (otec), pracujúci (muž), vyhodený (známy)

i

masculine inanimate

kričiaci (pohľad), pracujúci (stroj), pokrčený (plášť)

f

feminine

čistená (ulica), strhujúca (kampaň), ušitá (košeľa)

n

neutral

opustené (mesto), písané (potvrdenie), skáčuce (mača)

4. number congruence

s

singular

píšuci (otec), uplakaný (pohľad), vypratá (košeľa)

p

plural

píšuci (otcovia), vypraté (košele), skáčuce (mačatá)

5. case congruence

1

nominative

kreslený (film), bežiaca (reklama), ušité (sako)

2

genitive

kresleného (filmu), bežiacej (reklamy), ušitého (saka)

3

dative

kreslenému (filmu), bežiacej (reklame), ušitému (saku)

4

accusative

kreslený (film), bežiacu (reklamu), ušité (sako)

5

vocative

(synu môj) neveriaci!

6

locative

kreslenom (filme), bežiacej (reklame), ušitom (saku)

7

instrumental

kresleným (filmom), bežiacou (reklamou), ušitým (sakom)

6. degree

x

positive

kričiaci, hodená, skáčuce

y

comparative

uplakanejší, strhujúcejší

z

superlative

najuplakanejší, najstrhujúcejší

Adverb

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

D

adverb

prísne, milo, pravidelne, prázdno

2. degree

x

positive

draho, vzácne

y

comparative

drahšie, vzácnejšie

z

superlative

najdrahšie, najvzácnejšie

Preposition

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

E

preposition

po, pre, na, do, cez, medzi

2. form

v

vocalized

so, zo, odo, podo

u

non-vocalized

s, z, od, pod, prostredníctvom

3. in connection with case

2

genitive

od, do, z

3

dative

k, ku

4

accusative

za, na

6

locative

o, na

7

instrumental

s, so, medzi

Conjunction

Position

Character

Values

Example

1. part of speech

O

conjunction

a, ale, alebo, či, pretože, že

2. conditionality

Y

conditionality

aby, keby, čoby, žeby

Particle

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

T

particle

azda, nuž, bodaj, sotva, áno, nie

2. conditionality

Y

conditionality

kiežby, žeby

Interjection

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

J

interjection

fíha, bác, bums, dokelu, ahoj, cveng, plesk

Reflexive morpheme

Position

Character

Values

Example

1. part of speech

R

reflexive morpheme

sa, si

Conditional morpheme

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

Y

conditional morpheme

by

Abbreviations, symbols

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

W

abbreviations, symbols

km, kg, atď., h3O, SND

Punctuation

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

Z

punctuation

., !, (, +

Indefinable part of speech

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

Q

undefinable part of speech

bielo(-čierny), New (York)

Non-verbal element

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

#

non-verbal element

XXXX, – – – – – – –

Foreign language citation

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

%

foreign language citation

šaj pes dovakeras, take it easy!, náměstí

Number

Position

Character

Value

Example

1. part of speech

0

number

8, 14000, 3 (razy)

Proper name

Position

Character

Value

Example

last

:r

proper name

Emil, Molnárová, Vysoké, Tatry, Slovenské (národné divadlo)

Record Error

Position

Character

Value

Example

last

:q

record error

papeirníctvo, zhrzený

Source: https://korpus.sk/wp-content/uploads/uploaded/documents/databases/morfologicka_databaza/tagset-www.pdf

Slovak corpora

Sketch Engine offers dozens of Slovak corpora.

or